Kontakt kafè

For bestilling, catering og andre henvendingar:

Telefon: 53 22 38 00/919 04 230

Epost: cafe@bygdatunet.no

Bli medlem på treningssenteret

Ynskjer du å få tilgong til å trene 24/7:

Telefon: 53 22 38 00/952 02 537

Epost: oyvind@bygdatunet.no

Leige av lokale

For leige av lokaler i bygdatunet eller i rorbua:

Telefon: 53 22 38 00/952 02 537

Epost: oyvind@bygdatunet.no

Booking GåPå

For booking av veteranbåten M/S GåPå:

Telefon: 53 22 38 00/952 02 537

Epost: oyvind@bygdatunet.no